Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Lament of the thirsting Man by Miguel FernandezI am sand of the desert:
desert of thirst.
Your mouth is an oasis
where I shall not drink.

Mouth: oasis open
to all the sands of the desert.

Watering-hole in the middle
of a burning world, 
your body, yours
but never ours.

Body: a sealed well, 
mortared by the sun and thirst.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου