Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Cutting speed


Being mindful cuts speed. 
Being present cuts speed. 
Paying attention cuts speed
Sakyong Mipham Rinpoche

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου