Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Speaking Ill of the Dead: How the Moderns Pinned Anal Sex on the Greeks by Andrew Calimach

(Enlish Text Follows)

Ο ανεξάρτητος μελετητής Andrew Calimach δημοσίευσε μία μελέτη του σχετικά με το πρωκτικό σεξ και τους Αρχαίους Έλληνες το οποίο θα αναταράξει τα νερά για το τι θεωρούνταν ως τώρα ομοφυλοφιλικές πρακτικές ανάμεσα στους Αρχαίους Έλληνες άρρενες.


Independent Scholar Andrew Calimach has published a critique of the historiography of Greek homosexuality in the Magnus Hirschfeld Archive for Sexology:


In it he suggests that the notion that Athenian or Spartan gentlemen systematically penetrated their boyfriends is logically and psychologically untenable. Likewise it is historically untenable, as the evidence (from Aesop to Plutarch and points in between) indicates that this behavior, while common, was not normative but transgressive, much as wife beating (or husband beating) is today.

The article then looks at ("unpacks" seems to be the word in vogue) the modern assumption that this activity is the obligatory principal identifier of male+male sexuality, and the consequences of this culture of penetration on masculine social space in general and on adolescents in particular.

 The article in its entirety has been placed in the public domain by meansof a Creative Commons license.

Andrew Calimach
Independent scholar
Author: — Lovers' Legends: The Gay Greek Myths; Haiduk Press, New York, 2002
— Lovers' Legends Unbound; Haiduk Press, New York, 2004
— The Exquisite Corpse of Ganymede: An Ancient Gender Studies Discourse
in THYMOS: Journal of Boyhood Studies I.2 (Autumn 2007) and
at http://www2.hu-berlin.de/sexology/BIB/Ganymede.htm
— Legendele iubirii: Miturile necenzurate ale Greciei; Paralela 45, Bucharest, 2008
— Speaking Ill of the Dead: How the Moderns Pinned Anal Sex on the Greeks

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου