Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

The eye of the Impressionist.


"What a work of art is all about is a sense of delight. Touch here, touch there, delight. It is an appreciation of things as they are and of what one is - which produces an enormous spark." 

Chogyam Trungpa, The Teacup and the Skullcup

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου