Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Lhasang, Taming power of the small


Today, let us attend to small things.

Look at a child's face and smile.

Watch a bird fly into the autumn sky. 

Feel sadness.

Walk over the broken leaves.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου