Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Butterfly (Hu Die) - Hong Kong Lesbian Film

It is not just a film about two women falling in love in China; it's also political and somehow spiritual. Awesome!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου