Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

tantric song
Here in this body are the sacred rivers;
here are the sun and moon, 
as well as all the pilgrimage places. 
I have not encountered another temple
as blishful as my own body.
TANTRIC SONG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου