Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

SARA starring Jessica Clark

Jessica Clark is one of my favorite openly lesbians actors. Before her amazing performance in "A Perfect Ending" movie, she has played a lesbian role in the short film "Sara".

"Sara" is a story about two women who change each other's lives over the course of one summer in New York City.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου