Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Manos Hadjidakis - Love Her - Raining pleasure

In Summer and Winter
In Fall and Spring
In the times of Peace
In the times of War

In the times of Faith

In the times of Betrayal

When all hope is abandoned

In black and white....

A.F.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου