Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Tribute to Artemis

(English text follows)
Σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί από την D.J. Conway, η επιθετικότητα των ελληνικών πατριαρχικών κοινωνιών της αρχαιότητας ήταν ένας από τους λόγους που εξαφανίστηκε και εξολοθρεύτηκε το γένος των Αμαζόνων. Δεν ασπάζομαι την παραπάνω θεωρία, αν και σύγκρουση ανάμεσα στις Αμαζόνες και τους Αθηναίους καταγράφεται και στο μύθο του Θησέα. Σχετική πληροφορία μας δίνει και ο Πλάτωνας σε κάποιο του έργο, στον Τίμαιο νομίζω, εκεί όπου υπάρχει και αναφορά στο μύθο της Ατλαντίδας, αν δεν με απατά η μνήμη μου.
Ανακτορία
Σε καλώ Άρτεμη
Ευλογημένη Κυρά των Θηρίων και των Δασών
Αφιερώνω τον ευατό μου σε σένα
Είθε η ατραπός μου να σε τιμήσει
Είθε το πνεύμα μου να το γιορτάσεις
Είθε η ζωτική μου δύναμη να σε μεγενθύνει

Αυτά προσχεύομαι
να εκπληρωθούν αυτή τη μέρα
Θεά Μητέρα βοήθησέ με
να διακρίνω τι είναι σωστό
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Hail Artemis
Blessed Lady of the Beasts and Forests
I dedicate my self to you
May my path honor thee
May my spirit celebrate thee
May my life force magnify thee

These things I pray
Be fulfilled this day
Goddess Mother help me
to know what is right
                 unknownSong: The Dawning by Hagalaz Runedance

)O(
The Amazons were proud, capable women who firmly worshipped the Goddess. They bowed to no man for any reason. If history has recorded them as war-like and man-haters, consider that men of strictly patriarchal cultures persecuted and killed them for their beliefs, then wrote the histories. The Amazons refused to submit to the loss of their freedom and rights, therefore they were considered to be dangerous and unnatural. Their extinction was brought about by the Greeks and other patriarchal societies because of the Amazon's fierce defense of the matriarchy and the rights of women.
D.J.Conway

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου