Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

It's ecstasy that matters....


It’s something useless, sudden, violent; something that costs a life; red, blue, purple; a spirit; a splash … free from taint, dependence, soilure of humanity or care for one’s kind; something rash, ridiculous… ecstasy — it’s ecstasy that matters.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου