Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Harnessing Difficult Situations


"Η άσκησή σου θα πρέπει να δυναμώνει από τις δύσκολες καταστάσεις που συναντάς, όπως η φωτιά δεν σβήνει από το δυνατό άνεμο, αλλά λαμποκοπά ακόμα περισσότερο."

Ντίλγκο Κυέντσε Ρίνποτσε, Διδασκαλίες πάνω στη Φύση του Νου και της Άσκησης

 


"Your practice should be strengthened by the difficult situations you encounter, just as a bonfire in a strong wind is not blownout, but blazes ever brighter."

Dilgo Kynetse Rinpoche, Teachings on the Nature of Mind and Practice
Empowered by tricycle.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου